5 mei 2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 62: 1 en 7

Woord van verwachting en Groet

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Zingen: Gez.  437 : 2, 3

Gebed om de nabijheid van Gods Geest

Kinderlied: Evang. Liedb 421

Schriftlezing: Galaten 5: 1, 13-14 en 22-25

Zingen: Gezang 416

Verkondiging

Zingen: Psalm 73: 9

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 411: 1 en 6

Zegen