28-04-2024 10.00 uur Ds. E. Agterhuis

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      Psalm 84 : 3 en 5

Stil gebed, Votum en groet

 Zingen:                                EB lied 186b : 1 en 2

10 geboden                                                            

Zingen:                                 Psalm 26 : 1 en 5

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Lied voor de kinderen:   EB lied 433

Schriftlezing:                     1 Korintiërs 3           

Zingen:                                 Psalm 101 : 1 en 2

Verkondiging.                   

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 Gezang 473 : 1, 2, 3 en 5

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                 EB lied 341

Dankgebed en  voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen:                                 EB lied 223 : 1, 4 en 5

Zegen:                                  Amen, amen, amen

Zingen:                                 Gezang 411 : 1 en 6 (Wilhelmus)