21-04-2024 10.00 uur Ds. G.J. van Beek

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      Psalm 84 : 1 en 3

Stil gebed, Votum en groet

Aanvangtekst:                   Romeinen 12 : 9 - 12

 Zingen:                                EB 393

Gebod                                  Filippenzen 2 : 1 - 11                        

Zingen:                                 Psalm 149 : 1 en 3

Gebed om de opening van de Schriften

Lied voor de kinderen:   EB lied 420

Schriftlezing:                     Kolossenzen 3 :  1 - 17

Zingen:                                 Gezang 221

Verkondiging.                     Opgewekt leven!”

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 Gezang 217 : 1, 2 en 4    

Dankgebed en  voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen:                                 Gezang 222 : 1 en 3 

Zegen:                                  Amen, amen, amen