14-04-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 116: 1 en 8

Woord van verwachting en Groet

Gedenkmoment

Zingen: EB 381 : 1

Gebed om de nabijheid van Gods Geest

Kinderlied: EB 469

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 4-6

Zingen: Gezang 321: 1 en 3

Schriftlezing: Johannes 14: 1-6

Zingen: Gezang 235

Verkondiging

Zingen: Gezang 476: 4 en 5

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Evang. Liedb. 396: 1 en 3

Zegen