07-04-2024 10.00 uur Ds. C. Bijman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      Psalm 66 : 1 en 6

Stil gebed, Votum en groet

 Zingen:                                Psalm 118 : 1 en 10

Leefregel                           

Zingen:                                 Psalm 119 : 65

Gebed om de opening van de Schriften

Lied voor de kinderen:   EB lied 430

Schriftlezing:                     Lucas 24 : 13 - 35

Zingen:                                 Gezang 73

Verkondiging.                     Lucas 24 : 33 - 35

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 Gezang 208 : 1, 17, 18 en 19

Dankgebed en  voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen:                                 Geloofsbelijdenis zingend EB lied 274a

Zegen:                                  Amen, amen, amen