31-03-2024 10.00 Ds. D. Westerneng 1e Paasdag

Voor de dienst zingen we:

  • Evang. Liedb 124
  • Evang. Liedb 140

Welkom en mededelingen

Zingen:         Psalm 30: 1 en 5

Stil Gebed, Woord van verwachting en Groet

Aansteken van de paaskaars

Zingen: lied 161 : 1 (melodie: daar juicht een toon)

O vlam van Pasen, steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan

De Zoon, die voor geen zonde zwicht, de Zoon is als de zon, zo licht!

Gebed om schuldvergeving

Zingen:         Gezang 217: 1 en 2

Genadeverkondiging

Zingen:         Gezang 217: 4

Gebed om de nabijheid van Gods Geest

Kindermoment

Kinderlied: Evang. Liedb 122

Schriftlezing: Marcus 16:1-8 NBV21

Zingen:         Gezang 215: 1 en 3

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-7 NBV21

Zingen:         Gezang 224: 1, 2 en 6

Verkondiging over   en Petrus

Zingen:         Gezang 221

Dankgebed en voorbeden

Slotlied:       Evang. Liedb 132

Zegen