26-03-2024 19.00 uur Vesperdienst Ds. D. Westerneng

Welkom en inleiding

Stil Gebed

Woord van verwachting en Groet

Zingen: Psalm 130:1

Lezen: Psalm 130: 3-4

Zingen: Psalm 130: 3

Lezen: Psalm 130: 7 en 8

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 15:20b-26

Zingen: Gezang 326: 2 en 5

Meditatie ‘Uitgekozen: Simon van Cyrene’

Zingen: Gezang 442

Avondgebed

Zingen: Gezang 192: 1, 4, 5 en 6

Zegen