28-03-2024 19.00 uur Ds. D. Westerneng H.A. Witte Donderdag

Gebed

Schriftlezing: Marcus 15:27-35

Zingen: Evang. Liedb. 109: 1 en 2

Collecte

Verkondiging over Marcus 15:33

Zingen: Gezang 408: 1, 3, 4 en 5

Lezen geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 187: 1 en 3

Viering Avondmaal

Zingen: Gezang 360: 2 en 3

Avondmaalscollecte

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 363

Zegen