29-3-2024 19.00 uur Goede Vrijdag Ds. D. Westerneng m.m.v. Marlotte van ‘t Hoff solo en Marco van ‘t Hoff piano

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 42: 1 en 7

Stil Gebed, Woord van verwachting en Groet

Gebed

Marlotte zingt: O wereld zie uw leven (liedboek 2013 lied 577, koraal melodie uit MP)

Schriftlezing: Marcus 15:16-24 (Kruisiging)

Zingen: Gezang 182 Jezus leven van ons leven

(Marlotte 1, 3 en 5, gemeente: 2, 4 en 6)

Schriftlezing: Marcus 15:25-32 (bespotting)

Marlotte zingt: O hoofd vol bloed en wonden (melodie uit MP)

Schriftlezing: Marcus 15:33-39 (duisternis en sterven)

Marlotte zingt: Als ik zal moeten sterven (wenn ich einmal soll scheiden, melodie MP)

Schriftlezing: Marcus 15:40-47 (graflegging)

Overdenking (over Josef van Arimatea)

Zingen: J de Heer 836: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Marlotte zingt: When I survey the woundrous cross

Collecte

Slotlied: Evang. Liedb. 114 Als ik in gedachten sta

(Gemeente 1, 4 en 8, Marlotte 3, 7)

Zegen