24-03-2024 10.00 uur Ds. N. de Boo m.m.v. V.Z.O.S o.l.v. Moritz Benschop en pianist Maarten van der Meiden

WELKOM EN AFKONDIGINGEN

KOORZANG: Vader, mijn God, ik aanbid U

INTOCHTSLIED:        Psalm 24: 2,4

VOTUM EN GROET

Gedenkmoment

Zingen:                        EB lied 448 : 3

KOORZANG:              ‘In His love…’

VEROOTMOEDIGING

LIED:                            Gezang 178: 1,2,3,10

GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD

Kinderlied                    EB lied 342

LEZING:                       Zacharia 9: 9-10

KOORZANG:              ‘Hosanna voor de grote Koning’

                                      ‘See the Savior’

LEZING:                       Markus 11: 1-11

LIED:                            Psalm 118: 7, 9

VERKONDIGING:       Markus 11: 7

LIED:                            Gezang 127: 1,6,7

DIENST DER GEBEDEN

INZAMELING VAN DE LIEFDEGAVEN

KOORZANG:              ‘Jesus, alone in the garden’

                     ‘Licht van de wereld’

LIED:                                   Evang. Liedbundel 79: 1, 3

ZEGEN:                       Amen, amen, amen