17-03-2024 10.00 uur Pastor P. Riemens

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      Psalm 22 : 11 en 12

Stil gebed, Votum en groet

 Zingen:                                Psalm 69 : 1 en 4

Lezing van de wet en de samenvatting                                 

 Zingen:                                 Gezang 183 : 3 en 4

Gebed om de opening van de Schriften

Lied voor de kinderen:   EB lied 440

Schriftlezing:                     Zacharias 13 : 7 – 9 en Matth. 26 : 17 - 35

Zingen:                                 Psalm 79 : 3 en 5

Verkondiging.                    “Een geslagen herder en een verstrooide kudde”

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 Gezang 181 : 1, 4, 5 en 6

Geloofsbelijdenis zingend EB lied 274a

Dankgebed en  voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen:                                 Gezang 182 : 1 en 6

Zegen:                                  Amen, amen, amen