13-03-2024 19.00 uur Ds. D. Westerneng Biddag

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 111: 1 en 6

Woord van verwachting en Groet

Gebed

Schriftlezing: Spreuken 3:13-20

Zingen: Gezang 350: 1, 2 en 4

Schriftlezing: Johannes 1: 1-4 en 14

Zingen: Gezang 476: 1 en 2

Verkondiging  

Zingen: Gezang 351

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Evang. Liedb 357: 1, 2 en 5

Zegen