10-03-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 42: 1 en 3

Woord van verwachting en Groet

Gebed om schuldvergeving

Genadeverkondiging en Wetslezing

Zingen: Evang Liedb. 226

Gebed

Kinderlied: 452

Schriftlezing: Marcus 14: 32-42

Zingen: Gezang 180: 3, 4 en 5

Verkondiging

Zingen: Gezang 461: 4, 5, 6 en 7

Lezen formulier bevestiging

Zingen: Evang. Liedb. 212

Geven ja-woord

Toezingen: Gezang 456

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 473: 1, 2 en 10

Zegen