03-03-2024 10.00 uur Ds. H. Graafland

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      Psalm 62 : 1

Stil gebed, Votum en groet

 Zingen:                                Psalm 62 : 4 en 5

Gebed van verootmoediging                                 

      Zingen:                                 Gezang 176

Genade en opdracht

Zingen:                                 EB 479

Gebed

Kindermoment, Lied voor de kinderen  EB 344: 1, 2

Schriftlezing:                     Johannes 15 : 9 - 17

Zingen:                                 EB 299

Verkondiging.                    Thema: Kijk eens meer omhoog!

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 Gezang 481 : 1 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecten

Zingen:                                 Gezang 173:  1, 2 en 5

Zegen 

aansluitend  gezongen   Amen.