25-02-2024 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn

2e zondag van de 40 dagentijd

 • welkom en mededelingen
 • zingen Psalm 3:1
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen Gezang 457: 1,2,4 (Heilig, heilig, heilig)
 • leefregel
 • zingen Gezang 449: 1,3,4,5 (God enkel licht)
 • gebed om de opening van het Woord
 • kinderlied EB 278 (laat de kindren tot mij komen)
 • Schriftlezing 2 Kor. 12:1-13
 • zingen Psalm 89: 1,8
 • verkondiging
 • meditatief orgelspel
 • zingen EB 186A: 1,2 (Leid mij Heer)
 • dankgebed, voorbede en Onze Vader
 • inzameling van de gaven
 • zingen EB 357: 1,5 (Vreugde, vreugde)
 • zegen (gezongen amen)