18-02-2024 10.00 uur Drs. Mar van der Veer

Welkom en mededelingen

Zingen:                                 Psalm 139 : 1 en 2 

Stil gebed, votum en groet

Inleiding

Verootmoediging

Zingen:                                 Psalm 139 : 7,  8 en 9  

Genadeverkondiging:     Klaagliederen 3 : 22 – 26

Zingen:                                 Lied ELB  170 

Geboden zingend:           Psalm 81 : 7 tot 11 

Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied:                         ELB 479

Schriftlezing:                     1 Jeremia 1 : 4 – 12

Zingen:                                 Gezang 484 : 1 2 3

SchriftLezing 2                  Matteüs 16 : 13 – 21

Zingen:                                 Gezang 484: 4 

Verkondiging                     MIJ MET UW VINGERS AANGERAAKT

Orgelspel

Geloofsbelijdenis                        ELB 274a

Zingen:                                 Gezang 451 : 1 en 2

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied                                Gezang 481 : 1 3 en 4 

Zegen                                   Amen, amen, amen