04-02-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng (Zangdienst)

Welkom en mededelingen

Zingen:           Psalm 103 : 1 

Woord van verwachting en Geest

Gedenkmoment

Zingen:           Psalm 103 : 9 

Psalmgebed om schuldvergeving : Psalm 41 : 1 – 6 en 11 – 14

Zingen:           Psalm 51 : 4

Genadeverkondiging

Zingen:           Gezang 460 : 1 en 4  

Gebed

Kinderlied      EB 426 : 1 en 2

Schriftlezing + uitleg Marcus 7 : 31 – 37

Zingen:            Gezang 301 : 2, 4 en 5

Schriftlezing + uitleg 1 Petrus 2 : 20 – 25  

Zingen:           Gezang 189 : 2, 3 en 4          

Schriftlezing + uitleg Openbaring 22 : 1 - 5

Zingen:                   Lied 57 : 1, 2 en 3 ( Joh. de Heer)

                               1. Er komen stromen van zegen, Dat heeft Gods woord ons beloofd;

                               Stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft.

Refrein:               Stromen van zegen, komen als plasregens neer.

                               Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen o Heer.

                               2. Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal ’t zijn.

                               op de valleien en bergen, zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein:

                               3. Er komen stromen van zegen, zend ons die Heilstroom nu neer!

                               Geef ons die grote verkwikking, geef zóns voortdurend , o Heer !

Refrein:

Dankgebed en voorbeden

Zingen:           EB lied 409 : 1, 3 en 4                       

Inzameling van de gaven

Geloofsbelijdenis

Zingen:           EB lied 132 : 1, 2 en 3 (staande)

Zegen:            Amen, amen, amen