28-01-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng afscheid en herbevestiging ambtsdragers

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 145: 1

Woord van verwachting en Groet

Woorden bij de liturgische schikking

Zingen: Evang. Liedb 212 : 1

Gebed en genadeverkondiging

Zingen: Psalm 145: 4 en 5

Gebed om Gods Geest

Kinderlied: Ev Liedb 421

Schriftlezing: Marcus 6:14-29

Zingen: Gezang 182: 1 en 6

Verkondiging

Zingen: Ev. Liedb. 37: 4 en 8

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Dankgebed aftredende ambtsdragers

Zingen: Gezang 308: 2 en 3

Formulier en gebed

Zingen: Gezang 47: 3

Jawoord te herbevestigen ambtsdragers

Toezingen:  Gezang 456: 1 en 3 (staande)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen:  Evang Liedb 186a: 1 en 2

Zegen