21-01-2024 10.00 uur Ds. L. Molenaar

Intochtslied                                                Psalm 116 : 1 en 2

Votum en groet

Zingen:                                                       Psalm 139 : 14      

Wet en evangelie           

Zingen:                                                        EB 189a : 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord

Zingen lied voor de kinderen              EB lied 479

evt kinderen gaan naar de KND

Schriftlezing                                               Ps. 116 : 1 – 8 en 1 Kor. 11 : 24 - 26

Zingen en COLLECTE                               Psalm 130  :1

Verkondiging

Zingen                                                         EB lied 299 : 1 en 2

Instellingswoorden

Bereiding tafel en zingen                     Psalm 130 : 3

Tafelgebed, Stil gebed en Onze Vader

Geloofsbelijdenis

Nodiging

Viering avondmaal

Zingen en AVONDSMAALCOLLECTE  EB lied 315 : 1 -  2x zingen

Dankgebed en voorbede

Slotlied                                                       Gezang 444 : 1 en 2

Zegen                                                         Amen, amen, amen