14-01-2024 10.00 uur Dhr. Jaap Verbruggen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      EB 212: 1, 2

Stil gebed, Votum en groet

 Zingen:                                EB 218: 1, 2, 3

We luisteren naar de leefregels uit Galaten 5: 16 t/m 26

      Zingen:                          Psalm 130: 2, 3

Gebed

Kindermoment, Lied voor de kinderen  EB 459: 1, 2

Schriftlezing:                     Psalm 121

Zingen:                               Psalm 121: 1, 2

Verkondiging.                    Thema: Kijk eens meer omhoog!

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 Psalm 121: 3, 4

Tijdens naspel komen de kinderen terug in de kerk

Gebeden en afsluiting met het gezamenlijk Onze Vader

Collecten

Zingen:                                 Gezang 470: 1, 3

Zegen 

aansluitend  gezongen   Amen.