07-01-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

Woord van verwachting en Groet

Gebed om schuldvergeving

Genadeverkondiging

Zingen: Gezang 150: 3 en 4

Leefregel

Zingen: Psalm 119: 65

Gebed

Kinderlied: 421

Schriftlezing: Marcus 1: 9-12

Zingen: Gezang 166: 2

Verkondiging

Zingen: Gezang 249: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Evang. Liedb 212

Zegen