31-12-2023 19.00 uur Ds. D. Westerneng Oudejaarsdienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 31: 1 en 12

Woord van verwachting en Groet

Gebed om verlichting met Gods Geest

Schriftlezing: Prediker 3:1-11

Zingen: Gezang 397: 1, 5 en 6

Gedicht (N. Benschop ‘Geboorte’, p.395)

Zingen: Gezang 333: 1 en 4

Gedicht (J. vd Waals ‘De dood als verlosser’ p.32)

Zingen: Gezang 293: 1 en 2

Verkondiging over Psalm 31:15-17

Zingen: Gezang 446: 1 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 399: 5

Zegen

Als Amen: Evang. Liedb. 175