31-12-2023 10.00 uur Dhr. L.M. van der Werf

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen:                                 Psalm 42 : 1 en 7

Stil gebed, votum en groet

Zingen:                                 EB 240 : 1 en 4

Drempelgebed

Zingen:                                 Gezang 399 : 1 en 6

Gebed

Lied met de kinderen     EB lied 137

Schriftlezingen:                Psalm 4, Jesaja 60 : 1 – 4a, Johannes 8 : 12

Zingen:                                 Gezang 291 : 1 en 2

Overdenking

We luisteren naar :         Lied van Hoop

1. In de nacht van strijd en zorgen                      2.  U heeft ons geluk voor ogen

kijken wij naar U omhoog,                                    Jezus heeft het ons gebracht.

biddend om een nieuwe morgen,                        Mens, als wij, voor ons gebroken

om een toekomst vol van hoop                            in de allerzwartste nacht.

Ook al zijn er duizend vragen                              U bent God, de allerhoogste,

al begrijpen wij U niet,                                          God van onbegrensde macht,

U blijft ons met liefde dragen,                              Wij geloven en wij hopen

U die alles overziet.                                              op het einde van de nacht.

Refrein:                                                                   Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop                    U geeft een toekomst vol van hoop

dat heeft U aan ons beloofd.                               dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,                                  Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.                              leidt ons door dit leven heen.

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                 Psalm 4 : 3

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied:                   De Heer beschut wie bij Hem schuilen (mel. gezang 393)

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen,        2. De goede grond van ons vertrouwen,

Hij is een rots, een zon, een schild,                    een vast en veilig fundament,

een schouder om op uit te huilen,                      waarop de hoop een huis kan bouwen -

een stem die wind en water stilt.                         gezegend wie die schuilplaats kent!

3. Wie weet wat ons de tijd zal leren -                5. Houd moed! al gaat door duizend kuilen

hoe zal ons leven verder gaan;                           uw pad niet zó als gij het wilt,

op alle paden leeuwen en beren?                      de Heer beschut wie bij Hem schuilen,

Vlak voor u zal de herder staan!                          Hij is uw rots, uw hoop, uw schild.

Zegen:                                  Amen, amen, amen