10-12-2023 10.00 uur

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 27:1 en 2

Woord van verwachting en Groet

Aansteken adventskaars

Zingen: Adventslied 10 december

Een ster laat mensen weten:

de nacht gaat snel voorbij.

God zal ons niet vergeten,

Hij houdt van jou en mij.

Uit diepte, kou en donker

brengt Hij je naar het licht.

Een nieuw begin, een wonder.

Dat is een vergezicht.

Gebed om schuldvergeving

Genadeverkondiging

Zingen: Gezang 120: 1

Leefregel: 2 Korintiërs 5:17- 6:2

Zingen: Gezang 120: 2

Gebed

Kinderlied: EB lied 103 : 1 en 2

Schriftlezing: Jesaja 8:24- 9:6

Zingen: Evang. Liedb. 100

Verkondiging

Zingen: Gezang 26: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Evang. Liedb 140: 1 en 2

Zegen