03-12-2023 10.00 uur Dr. M. van der Veer

Welkom en mededelingen

Intochtslied:          Psalm 25 : 1 en 2   

Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de Adventskaars

Zingen:               Adventslied 3 december

1 Een ster laat mensen weten:   2 Ver boven alle tranen,

  de nacht gaat snel voorbij.       de ruzies en de strijd,  

  God zal ons niet vergeten,       brengt Hij de mensen samen.

  Hij houdt van jou en mij.          Er komt een nieuwe tijd.

  Inleiding

  Verootmoediging

  Zingen:                     Gezang 117: 4 en 5

  Geboden                 Kolossenzen 3 : 12 – 17

  Zingen:                     Lied 454 ELB 

  Gebed om de opening van het Woord

  Schriflezing:           1 Genesis 1 : 1 – 5

  Zingen:                     Gezang 124

  Schriftlezing:         2 Johannes 1 : 1 – 18

  Zingen:”                   Gezang 150

  Verkondiging tekst:   In den beginne was het Woord

  Zingen:                     Gezang 1 

  Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

  Slotlied                    Gezang 476 : 1, 4 en 5

  Zegen:                      Amen, amen, amen