26-11-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng Eeuwigheidszondag

Welkom en mededelingen

Zingen:  Psalm 43: 3

Woord van verwachting en Groet

Zingen:  Psalm 43 : 4

Woorden bij de symbolische schikking

Bij het aansteken van de kaarsen luisteren we naar EB 413

Gebed van verootmoediging

Zingen: Ev. Liedbundel 191: 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: EB 439 : 1, 2 en 3  

Schriftlezing : Psalm 34 : 1 - 9

Zingen: Gezang 437 : 1, 2 en 3

Schriftlezing: 1 Tim 6 : 11 - 16

Zingen: Gezang 444 : 1 en 2     

Verkondiging        Hij, onsterfelijk in het Licht

Zingen: EB lied 357 : 1, 3 en 5

Herdenken van overleden gemeenteleden

Gedicht

Lezen de namen van de overleden gemeenteleden

Gedicht

Zingen:  Gezang 392 : 3 en 5

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Joh. de Heer lied 73 : 3 en 4

Zegen:    Amen, amen, amen