19-11-2023 10.00 uur Ds. C. de Rooij

- Orgelspel.     

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 42: 1 en 3

- Stil gebed, votum en groet.

- zingen:                       Gezang 170: 1 en 2

- Gebed om ontferming

- Geboden                     

- Zingen:                      Psalm 86: 2 en 4

- Gebed.

- kort woord voor de kinderen, samen zingen: ELB 278 daarna mogen zij naar de nevendienst

- Schriftlezing:              Romeinen 8: 18-30

- Zingen:                      Gezang 294: alle verzen   

- Prediking                     “ Met reikhalzend verlangen.…”

- orgelspel

- Zingen:                      Gezang 481

- Gebeden

-  Aankondiging collecte

- Zingen:                      Gezang 477: 1,2

- Zegen. 

- Orgelspel.