12-11-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng H.A.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 85: 3 en 4

Gedenkmoment

Zingen: EB 448 : 1 en 3

Woord van verwachting en Groet

Gebed om schuldvergeving/verlichting met Gods Geest

Kinderlied: Evang. Liedb 435

Schriftlezing: Matteüs 19: 16-26

Zingen: Gezang 127: 2 en 7

Gewone collecte

Verkondiging over Matteüs 19:25-26

Zingen: Gezang 449: 3, 4 en 5

Lezen deel formulier

Zingen: Gezang 357: 2 en 4

Geloofsbelijdenis lezen

Gebeden

Zingen: Gezang 44: 1 en 2

Avondmaalscollecte

Viering Avondmaal

Uitspreken lofverheffing

Slotlied: Evang. Liedb 313: 1

Zegen