05-11-2023 10.00 uur Ds. W. Markus

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                                  Psalm 92: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Aanvangstekst           

Zingen:                                            Psalm 25 : 4 en 6

Geboden

Zingen:                                            EB 308

Gebed om de opening van het Woord

Zingen:                                            EB lied 469

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing:                                 Lukas 13 : 22 – 30  en Johannes 10 : 7 - 10

Zingen:                                            Psalm 119 : 64 en 66

Verkondiging                                 Lukas 13 : 24

Meditatief orgelspelZingen:            Gezang 168

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied                                            Gezang 441 : 2 en 12

Zegenbede                                     Amen, amen, amen