01-11-2023 19.00 uur Ds. D. Westerneng Dankdag

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 103: 2

Woord van verwachting en Groet

Liturgische schikking

Zingen:De hemel schonk ons wijze wetten (melodie Gezang 479) A.F. Troost

1. De hemel schonk ons wijze wetten

voor rijk en arm zou voedsel zijn.

Maar wij, wij maken korte metten,

wij dulden geen verlies, hoe klein…

Wij dienen onze god Gemak

wij maaien onze velden vlak.

2. Wij zouden halmen langs de akker

voor wie gebrek leed laten staan.

maar wild werd hebzucht in ons wakker

die aast op elke korrel graan.

Terwijl de rijke rijker wordt,

groeit bij de armsten slechts te kort.

3. Dank God voor oude, gouden regels!

Plant bomen, laat er vogels zijn,

zaai gras, verwijder alle tegels

die eigenlijk niet nodig zijn

maai al wat groeit niet restloos af,

deel ruimschoots uit wat God ons gaf.

4. Laat liefde bruisen als de beken,

barmhartigheid in overvloed,

laat armen het aan niets ontbreken,

wees, zelf gezegend, gul en goed

dan stijgt de winst niet allerhoogst,

maar wel de vreugde om de oogst!

Gebed om verlichting met Gods Geest

Schriftlezing: Hebreeën 1:8-9 en 4:14-16

Zingen: Gezang 110: 1, 2 en 4

Schriftlezing: Psalm 134

Zingen: Evang. Liedb. 329: 1 en 4

Verkondiging

Zingen: Psalm 134

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Evang. Liedb. 348: 1

Collecte

Zingen: Evang. Liedb 275: 1 en 2

Zegen