29-10-2023 10.00 uur Ds. de Boo

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                                  Psalm 97: 1 en 5

Stil gebed, votum en groet

Afkondiging overlijden

Stiltemoment

Zingen :                                           Psalm 72 : 9

Verootmoediging                     

Zingen:                                            EB lied 308 : 1 en 3

Gebed om de opening van het Woord

Kindergesprek

Zingen:                                            EB lied 501 : 1, 2 en 3

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing:                                 Jesaja 42 : 1 – 7     en Matth. 12 : 9 – 21

Zingen:                                            Gezang 326 : 1 en 2

Verkondiging                                 Matth. 12 : 14

Zingen:                                            Gezang 483 : 1 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied                                            EB lied 351

Zegenbede                                     Amen, amen, amen