22-10-2023 10.00 uur Ds. H. Graafland

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                                  Psalm 42: 1    

Stil gebed, votum en groet

Zingen :                                           Psalm 42 : 4 en 7

Verootmoediging                     

Zingen:                                            EB lied 304

Genade en opdrachtGebed om de Heilige Geest                 

Zingen:                                            EB lied 440

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing:                                 Romeinen 8 : 18 – 28

Zingen:                                            Gezang 294 – 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen, 7 vrouwen,  8a mannen, 8b allen

Verkondiging                                 Zuchtend uitzien naar verlossing                   Zingen:                                            Gezang 435 : 3 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied                                            Gezang 284   

Zegenbede                                     Amen, amen, amen