08-10-2023 10.00 uur Pastor P. Riemens

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                                  Psalm 97 : 1 en 6    

Stil gebed, votum en groet

Zingen :                                           Psalm 72 : 4 en 7

Lezing van de wet en de samenvatting

Zingen:                                            EB lied 314

Gebed om de opening van de Schriften      

Zingen:                                            EB lied 46 : 1 en 2

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing:                                 Job 19 : 1 – 27 en Efeze 1 : 3 - 14

Zingen:                                            Gezang 452

Verkondiging                                

 Zingen:                                            EB lied 372

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied                                            EB lied 371