01-10-2023 10.00 uur Ds. C. Baggerman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                                  Psalm 78 : 1 en 2    

Stil gebed, votum en groet

Zingen :                                           Psalm 78 : 25

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen:                                            Gezang 457 : 1  en 4

Gebodslezing

Zingen:                                            EB 188

Kinderen gaan naar de nevendienstGebed om de verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing:                                 Richteren 5 : 1 – 3, 7, 11b – 13, 19 – 22, 24 - 31

Zingen:                                            Psalm 68 : 1 en 4

Verkondiging                                 Richteren 5 : 31

Zingen:                                            Gezang 294

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied                                            Gezang 434 : 1 en 5  

Zegenbede                                     Amen, amen, amen