24-09-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 40: 1

Woord van verwachting en Groet

Zingen: Psalm 40: 7

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen:  Gezang 365

Gebed om verlichting met Gods Geest

Kinderlied: Evang. Liedb 137

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:50-58

Zingen:  Gezang 326: 2 en 5

Schriftlezing: Handelingen 20: 6-12

Zingen:  Gezang 225: 1, 4 en 5

Verkondiging

Zingen: Evang. Liedb. 125: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis

Zingen: Evang. Liedb. 371: 1 en 4

Zegen