17-09-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 105: 1

Woord van verwachting en Groet

Overlijdensafkondiging

Zingen: Psalm 103: 5

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Wetslezing: Deuteronomium 5:1-10

                       met aandacht voor de kinderen

Zingen: Gezang 62: 1, 2 en 3

Gebed om verlichting met Gods Geest

Kinderlied: EB 462 : 1 en 2

Schriftlezing: Openbaring 13:11-18

Zingen: Gezang 479: 1 en 4

Schriftlezing: Handelingen 18:23-40

Zingen: Gezang 304: 1 en 2

Verkondiging

Zingen: Ev. Liedb 341

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ev. Liedb 161: 1 en 3

Zegen