03-09-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng Startzondag

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 122: 1

Woord van verwachting en Groet

Woorden bij de symbolische schikking

Zingen: Gezang 308 : 1, 2 en 4

Gebed van verootmoediging

Zingen: Gezang 310 (tevens gebed om de Geest)

Schriftlezing: Psalm 131

Zingen: Ev. Liedb. 435

Schriftlezing: Lucas 9:57-62

Zingen: Gezang 51

Verkondiging

Zingen: Gezang  441: 2, 10 en 12

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Ev. Liedb 218: 1 en 3

Zegen