27-08-2023 10.00 uur Ds. C. Bijman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                                  Gezang 289 : 1, 2 en 5

Stil gebed, votum en groet

Zingen :                                           Psalm 29 : 1

Wetslezing:

Zingen:                                            Gezang 473 : 1, 2 en 5

Gebed

Schriftlezing:                                 Psalm 29               

Zingen:                                            Psalm 29 : 2, 3, 4 en 5

Schriftlezing :                                Openbaring 10 : 1 - 4

Zingen:                                            Psalm 29 :6 

Verkondiging                                 Tekst Psalm 29 : 10b

Zingen:                                            Gezang 284

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied                                            EB Lied 374 : 1 en 3

Zegenbede                                     Amen, amen, amen