20-08-2023 10.00 uur Ds. J. Smink

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                                  Psalm 92:1+2

Stil gebed, votum en groet

Zingen :                                           Psalm 92:3  

Inleiding op de dienst

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                            Gezang 259:2

Morgengebed

Zingen:                                            Lied 170 vers 1,2 (ELB)

O.T. Schriftlezing:                                    Ezechiël 17: 22-24

Zingen:                                            Psalm 92: 7, 8

N.T. Schriftlezingen:                   1 Korintiërs 15:35-38; 42-44 en

                                                           Marcus 4: 26-32

Zingen:                                            Lied 262 (ELB)

Verkondiging

Zingen:                                            Gezang 218:7

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied                                            Gezang 479:1,3,4

Zegenbede / Gezongen Amen