13-08-2023 10.00 uur Ds. G. v.d. Linden

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Ps. 84 : 1

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Ps. 84 : 3

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: Ps. 33 : 2

Leefregel

Zingen : Ps. 33 : 8

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: Evang. Liedbundel 433 : 1-  3   (‘God die alles maakte … )

Bijbellezingen: ( NBV )  - Genesis 1 : 1 – 8  en

Hebreeën 11 : 1 – 3

Zingen: Gez. 30 : 5  ( Waarmee zou God te vergelijken zijn? )

Preek

Zingen: Gez. 21 : 1 en 4  ( Alles wat adem heeft love de Here )

Gebeden

Zingen: Evang. Liedbundel 343 : 1 – 4  ( Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam  )

Zegen.

Gezongen Amen