6 augustus 2023 10.00 uur Ds. D. Groenendijk

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                        Psalm 122 : 1 en 3                           

Stil gebed, Votum en groet

 Zingen:                                 EB lied 254

Gebed om toenadering      

 Woord van genade           1 Johannes 1 : 9

Leefregel                             Leviticus 19 : 1 – 4 en 9 – 18

Zingen:                                 Gezang 437

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

-----kindermoment,            Kinderlied EL 435

Schriftlezing:                      Filemon 1 - 25

Zingen:                                  Gezang 409 : 1, 2 en 4

Verkondiging.                    Thema: Vrij in Christus

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 EB lied 308 : 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden,  stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecten

Zingen:                                 Gezang 308                      

Zegen                                   Amen, amen amen