30-07-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 147: 7

Woord van verwachting en Groet

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: Psalm 6: 1

Wetslezing: Romeinen 2:1-11

Zingen: Psalm 6: 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jozua 24:14-33

Zingen: Ev. Liedb. 313: 1 en 3

Verkondiging

Zingen: Gezang 462: 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 303: 4 en 5

Zegen