23-07-2023 10.00 uur Dhr. Jaap Verbruggen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: EL 189a: 1, 2  (Vaste Rots van mijn behoud…..)

Stil gebed, Votum en groet

      Zingen: gezang 436: 1, 3 (Jezus neemt de zondaars aan…..)

We luisteren naar de leefregels uit Galaten 5: 13 t/m 26 (NBV 21)

      Zingen: gezang 436: 4, 5

Gebed

-----kindermoment, Kinderlied EL 452 (Jezus is de goede Herder…….)

Schriftlezing: Psalm 73 (NBV 21)

Zingen: Psalm 73: 1, 9

Verkondiging. Thema: Je bent klaar om te sterven, als je op God vertrouwt

Meditatief orgelspel

Zingen:  Psalm 73: 10, 11

Gebeden en afsluiting met het gezamenlijk Onze Vader

Collecten

Zingen: EL 270: 1, 2 (Ga nu heen in vrede……)

Zegen 

-  aansluitend  gezongen Amen.