16-07-2023 10.00 uur Ds. Elly Bouman

Welkom / mededelingen

Zingen: Psalm 27: 1 en 2

Votum en Groet

Gebed van toenadering

Woord van genade en oproep tot leven

Zingen: Psalm 27: 6 en 7

Gebed om de Heilige Geest

Zingen kinderlied: Lied 435 ELB

Schriftlezing OT: Psalm 27

Schriftlezing NT: Johannes 5:1-9

Zingen: Lied 242 ELB (zo vriendelijke en veilig als het licht)

Verkondiging: Een sterk hart?!

Zingen: Gezang 172: 1 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 255:1

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 186a - ELB (Leid mij Heer, o machtig Heiland)

Zegen:                      Amen, amen, amen