18-05-2023 10.00 uur Hemelvaartsdag Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 47: 1 en 2

Woord van verwachting en Groet

Zingen:  Evang. Liedb 495

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 1:4-14

Zingen: Gezang 229: 1 en 3

Schriftlezing: 1 Petrus 5:8-11

Zingen: Gezang 235

Verkondiging over 1 Petrus 5:10

Zingen: Gezang 231: 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Evang. Liedb 140: 1 en 3

Zegen