14-05-2023 10.00 uur Drs. Mar van der Veer

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                        Psalm 99 : 1 en 4

- Stil gebed, votum en groet  

- Inleiding

- Zingen:                                EB lied 211 : 1, 2 en 3

- Genadeverkondiging         Openbaring 5 : 9

- Zingen:                                EB lied 363

- Geboden van God

- Zingen:                                Gezang 231 : 1

Gebed om de opening van het Woord          

- Lied voor de kinderen:       EB lied 479

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       Openbaring 1 : 1 – 3

- Zingen:                                Gezang 296 : 1

- Schriftlezing:                       Openb. van Johannes 13 : 11 - 18

- Zingen:                                Gezang 296 : 3

- Schriflezing:                        Openb. van Johannes 14 : 1 – 5

- Zingen:                               Gezang 296 : 2

- Verkonding                         FLARDEN VAN EEN NIEUW LIED

- Zingen:                                Gezang 290 : 1, 2 en 5

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Psalm 87 : 1 en 4         

- Zegen:                       Amen, amen, amen