07-05-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 24: 1 en 5

Woord van verwachting en Groet

Overlijdensafkondiging

Zingen: Ev. Liedb. 132: 1 en 3

Gebed van verootmoediging en verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: EB 476 : 1, 4 en 5

Schriftlezing: Leviticus 25: 8-17

Zingen: Ev. Liedb. 161: 1 en 3

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 11-25

Zingen: Gezang 479: 1 en 4

Verkondiging over 1 Petrus 2: 16

Zingen: Gezang 411: 6 en 15

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 411: 1 (staande)

Collecte

Lezen geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 416: 2

Zegen