30-04-2023 10.00 uur Ds. W.P. van der Aa

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                        Psalm 91 : 1

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                Psalm 24 : 1 en 2

- Wetslezing               

- Zingen:                                Psalm 24 : 3

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

- Lied voor de kinderen:       EB lied 278

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       Johannes 21 : 1 - 14

- Zingen:                                Gezang 219 : 1, 4 en 6

- Verkondiging

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                                Psalm 91 : 7 en 8     

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Geloofsbelijdenis

- Zingen                                 Gezang 479 : 1 en 4

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Gezang 487 : 1 en 3             

- Zegen:                       Amen, amen, amen