23-04-2023 10.00 uur Ds. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 134

Woord van verwachting en Groet

Gebed en genadeverkondiging

Wetslezing: Matteüs 25: 31-40

Zingen: Gezang 225: 1 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Evang. Liedb 422: 1 en 3

Schriftlezing: 1 Petrus 1: 18-25

Zingen: Gezang 473: 1, 2 en 10

Verkondiging over 1 Petrus 1: 22a

Zingen: Gezang 476: 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Evang. Liedb 270

Zegen