16-04-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Woord van verwachting en Groet

Zingen: Psalm 98: 1 en 4

Gebed om schuldvergeving

Genadeverkondiging: Matteüs 28:1-7

Zingen: Gezang 225: 2 en 5

Gebed om de nabijheid van Gods Geest

Kindermoment

Kinderlied: Evang. Liedb. 435

Schriftlezing: Exodus 14:9-22

Zingen: Psalm 136: 1, 6 en 7

Schriftlezing: Johannes 17:1-4

Zingen: Evang Liedb. 142

Verkondiging

Zingen: Gezang 221: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 215: 1 en 3

Zegen